Tungbärgare
_________________________________________________________________

Innehåll:

Byggdes ofta på militärbilar

Ingen skåpbyggnation

För- och nackdelar
Tungbärgare är en kraftfull bärgningsbil som klarar att hantera tyngre fordon, samt att tex lyfta/flytta/vinscha tunga maskiner m m.

I takt med att lastbilarna blev allt större så blev naturligtvis även fordonen för bärgning större och aggregaten kraftigare. Tunga bärgare har under åren utvecklats från relativt små lastbilar med enkla hemmabyggda kranar, via Tranås- och EKÅ-aggregat till dagens "mastodontbyggen" från tex BRO och Vulcan med teleskopsticka.

Höger: En helt ny Scania-Vabis L76 med Be-Ge hytt och EKÅ-aggregat från 1960-talet. Scania-Vabis/Scania 75 - 111 är enligt vår mening det snyggaste tungbärgningsbygget genom tiderna! Dessa fordon gör god tjänst än i dag hos många bärgningsföretag. Foto från Monica Ekengård.


Byggdes ofta på militärbilar

Efter kriget när den tunga trafiken kom igång växte behovet av tungbärgare. Många tungbärgare byggdes på gamla militärbilar - ofta med 4- eller 6-hjulsdrift. Bärgningsaggregaten var många gånger hembyggda - alla ansåg sig ju inte råd med ett Tranås- eller senare EKÅ- aggregat. I dag byggs tungbärgare på alla förekommande chassi vilket i Sverige i praktiken betyder Scania och Volvo även om det finns både DAF- och MB-byggen.

Höger: Scania-Vabis med Tranåsaggregat och wirekran - en kombination man sällan ser. Foto från Monica Ekengård.


Under 1960-talet ersattes de gamla mekaniska Tranåsaggregaten m m, av hydrauliska bärgningsaggregat med en skåpbyggnation även om det än i dag finns fungerande bärgare med Tranåsaggregat.

De flesta äldre tungbärgare var tvåaxliga. Pga allt hårdare regler för överlast kom på 1970- och 80-talet treaxliga bärgare - endera med "vanlig" boggi, stödaxel eller tandemdrift. Bärgare med "många" axlar fanns naturligtvis även längre tillbaka i tiden också - man byggde på det man fick tag på. Vi skall i detta avsnitt inte gå in så mycket på tungbärgarens konstruktion men nämnas bör att det inte är så stor fördel med fleraxliga bärgningsfordon som man kan tro. Fleraxliga bärgningsfordon (boggi) tillåts inte lasta så mycket mer då "överhänget" ökar (gäller vid last på bakre lyftanordning). Dvs avståndet ökar från lyftanordningen och till punkten mellan axlarna - man får "lägga till" storleken på en axel på en boggibil. Tvåaxliga tungbärgare är dessutom mer lättmanövrerade - boggibilar tenderar att gå "rakt fram" vid tung last. Försök har gjorts med tex styrbara hjälpaxlar men tycks inte ha slagit igenom.


Ingen skåpbyggnation

Äldre tungbärgare hade ofta ingen skåpbyggnation, enkla - men ofta eleganta - lämmar av trä eller plåt efter sidorna döljde bärgningsaggregatet samt utgjorde plats för firmanamn m m.

Höger: Klöckner tungbärgare med hembyggt aggregat. Foto från Monica Ekengård.


Tungbärgaren lastar en personbil, en lätt lastbil eller en tung lastbil (även lastad och med släp om det behövs) i taget på bakre upphängningsanordning och har en ca 30-tons vinsch samt ofta en mindre vinsch som komplement förutom den vinsch som ofta sitter i fronten.


Fördelar och nackdel

När det gäller tungbärgare är det svårt att prata om för- eller nackdelar. En tungbärgare bärgar och förflyttar tunga fordon men är naturligtvis mindra lämpad till att bärga personbilar även om det går. När det gäller tungflakbärgare så är det samma för- och nackdelar med den som med mindre flakbilar. Tungflakbilen är flexibel men har tex mindre skåp för utrustning och har svårt att stå still vid stor dragpåkänning pga dess konstuktion (med undantag av "Pelibygget") medan den konventionella tungbärgaren har stor dragkraft (se även föregående avsnitt "Flakbärgare").
____________________________________________________

Källor:
Eget arkivmaterial.
Tidningen Lastbilen.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________

Åter till olika typer av bärgare

Sidan skapad i April 2005.