Svensk Räddningstjänst´s historia och verksamhet
_________________________________________________________________

Innehåll:

Abonnemang- principen

Egna stationer

Avtal med taxi, verkstäder och ambulansföretag

Köptes upp av Thule


Trots namnet "Svensk Räddningstjänst AB" skall inte företaget på något sätt sammanblandas med benämningen på kommunal räddningstjänst som är något helt annat, dvs det som vi i dagligt tal kallar brandkåren.

Företaget startades i blygsam skala av en ryttmästare Heggström 1946 - enligt uppgift med tillverkning och försäljning av brandredskap den första tiden.

Höger: En rad fordon anslutna till Svensk Räddningstjänst. Två bärgare och tre ambulanser. Fordonen är svåra att identifiera men bilen längst bak är i alla fall en Ford Contry Sedan från 1957 och bilen framför ser ut att vara en Mercedes. Bilden är tagen runt 1958 vid norra infarten till Huskvarna. Foto från Autostrada.


Huvudkontoret fanns i Malmö - först på Stortorget 29 och därefter på Baltzargatan 20 allt enligt stationsförteckning från 1950 respektive 1960/61. 1961 - troligen i slutet av året - flyttades huvudkontoret till Stockholm.


Abonnemangprincipen

Företaget startade som sagt 1946 och redan under första året introducerades i Skåne: "Räddningsverksamhet på abonnemangsbasis" där 17 alarm- och utryckningsstationer "äro beredda att hjälpa".

Höger: Från en av Svensk Räddningstjänst´s utryckningsstationer. Foto från Autostrada.


Genom att betala en relativt låg årlig avgift erbjöds abonnenterna hjälp med bilbärgning, ambulans- och sjuktransporter till sjukhus m m samt en förbandslåda med obegränsad fri komplettering.

1947 hade SR 1396 abonnenter. 1948 var verksamheten utvidgad till 98 alarm- och utryckningsstationer och omfattade nu Sverige söder om linjen Gävle - Ludvika - Arvika.

1950 infördes lantbruksabonnemang. 1951 infördes "Brandskydd och sekundärhjälp vid brand". 1952 var 250.000 personer anslutna genom abonnemang (vilket då inte är det samma som antalet abonnemang). 1954 hade SR 792 stationer.

Höger: Svensk Räddningstjänst´s kundregister. Foto från Autostrada.


Den första egna stationen med ambulans öppnas i Göteborg 1954. 1956 fanns det mer än 2700 alarm- och utryckningsstationer.


Egna stationer

1960/61 hade SR egna stationer i Stockholm (ABSD), Göteborg, (ABSD), Malmö (ABSD), Norrköping (BS), Linköping (BS), Jönköping (ABSD), Ängelholm (ABSD), Tomelilla (ABSD), Kristianstad (ABSD), Mjölby (BS), Klippan (ABSD), Åstorp (ABSD) och Lerum (A).

Höger: Svensk Räddningstjänst´s huvudkontor. Foto från Autostrada.


Förutom dessa egna stationer hade SR utryckningsstationer 1960/61 på följande orter:

Rimbo, Bilägarnas Inköpscentral (BS)
Södertälje, Bil AB Arfwidson (BS)
Enköping, Autocentralen E. Utterström (BS)
Uppsala, Bröderna Modin & Co (BS)
Eskilstuna, Alvenius & Co AB (BS)
Motala, AB Motala Motorkompani (BS)
Ringarum, O. Svenssons Bil o Smide (BS)
Ödeshög, AB Blondells Bilreparationsverkstad (BS)
Tranås, A. M:s Bilaktiebolag (BS)
Vetlanda, Sundbergs Bilverkstad (B)
Ljungby, Brandkåren
Växjö, Dahlbergs Bil AB (BS)
Västervik, Bilbolaget Söderlind & Nordenberg (BS, dykare)
Karlshamn, Automobilfirma S Jeppson (BS)
Karlskrona, Automobilfirma S Jeppson (BS)
Sölvesborg, Automobilfirma S Jeppson (BS)
Ängelholm, Bildeve i Ängelholm AB (BS) + eg. utryck.station.
Örkelljunga, Yngves Bilindustri (BS)
Hälsingborg, AB Bildeve (BS)
Höör, AB Frode Lund (BS)
Svedala, Bil-Mekano (BS)
Trelleborg, AB Frode Lund (BS)
Falkenberg, Richardssons Bil AB (BS)
Varberg; Br Trulssons Bilverkstad (ABS)
Göteborg, Segerlöf & Söner Bilverkstad (BS) + eg. utryck.station.
Uddevalla, Autofirma E. Hansson AB (BS)
Alingsås, Alingsås Bil- & Motorverkstad (BS)
Borås, Philipssons Bil AB (BS)
Ulricehamn, Ulricehamn Bil AB (BS)
Skövde, F. O Hallenberg AB (BS)
Västerås, Bennströms Bilservice (BS)

A=Ambulans, B=Bärgningsbil, S=Servicebil, D=Djurräddningsmateriel.

Ovan: Svensk Räddningstjänst´s stab av inspektriser.

Höger: Ännu en bild från Svensk Räddningstjänst´s huvudkontor. Foto från Autostrada.


Avtal med taxi, verkstäder och ambulansföretag

På orter där inte egna stationer fanns var via avtal taxi, verkstäder, glasmästare och ambulansföretag anslutna. Större delen av norden och västeuropa täcktes genom avtal med div organisationer. I Norge samarbetade SR med Viking Redningstjeneste A/S och Norges Röda Kors. I Danmark var Zone Redningskorpset samarbetspartner.

Höger: Ambulansförare från SR i elegant uniform. Foto från Autostrada.


Den 7 juni 1956 bildade Svensk Räddningstjänst AB, Zone Redningskorpset, Danmark tillsammans med det nybildade Viking Redningstjeneste A/S, Norge i nära samarbete med Norges Röda Kors: Skandinaviska Räddningssällskapet (SRS) vars huvuduppgift var att medverka till att företagens betalningskuponger accepterades i respektive land. Tidigare hade inte Zone Redningskorpset accepterat några andra svenska kuponger betalningskuponger än de från Svensk Räddningstjänst.


Köptes upp av Thule

Svensk Räddningstjänst köptes upp av försäkringsbolaget Thule i november 1960. Thule hade sitt starkaste fäste i norra Sverige och då Svensk Räddningstjänst hade sitt huvudkontor i Malmö och sin kundkrets i huvudsak i södra Sverige räknade Thule med att förbättra sin position. 1961 köper SR Falcks Räddningskår och samma år överförs de båda företagens ambulans- och bilbärgningsverksamhet till Räddningskåren. Falcks Räddningskårs verksamhet upphörde och SR skulle fortsättningsvis enbart syssla med brandserviceverksamhet. Efter den 15 oktober 1963 bedrevs verksamheten under namnet AB Brandtjänst och företaget Svensk Räddningstjänst bedrev inte längre någon verksamhet. 1963 såldes SR till AB Duba som på uppdrag av skandiakoncernen skulle avveckla bolaget. Duba sålde i sin tur SR till Larmtjänst AB den 30 december 1970 som tog över bolaget i namnskyddande syfte. 1994 talet släppte Larmtjänst namnet och idag sysslar Svensk Räddningstjänst med konsultverksamhet och utbildning inom bilbärgning.
____________________________________________________

Källor:
Arkivmateriel från Räddningskåren.
Andersson, O. (1997). En resumé över 35 verksamhetsår. Förlag: Larmtjänst AB.
Arkivmaterial från Skandia.
Fostvedt, Tor. Willikesen, Frank. (1997) På vakt i 40 år. Williksens Förlag: Viking Redningstjrneste AS
Tidningen: Autostrada, nr 1. 1959. SR.
Tidningen: Morgon-Posten, 30/7 1954.
Hjälpstationsförteckning 1960/61. SR.

Intervjuer med och upplysningar av;
Svensson, Zenny, fd trafikchef BK.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

Tack till Lennart Persson samt Katarina Zingmark, Skandia.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________

Åter till Svensk Räddningstjänst AB

Sidan skapad i November 2000.