Svensk Räddningstjänst AB
_________________________________________________________________

Innehåll:

Historia och verksamhet

Abonnemang/ Betalningskuponger

Förbandslådor

Logotyper m m

Bildarkiv

Svensk Räddningstjänst AB (SR) var en organisation som arbetade på samma sätt som Räddningskåren och Falcks Räddningskår, dvs med djurlivräddning, bilbärgning, ambulans- och sjuktransporter m m. SR hade sin huvudsakliga utbredning i södra Sverige och utefter västkusten men verksamhet bedrevs också i Stockholm.

Företaget startades av en ryttmästare Heggström 1946, enligt uppgift med tillverkning och försäljning av brandredskap. Bärgning- och ambulansversamheten startade troligtvis i början på 1950- talet. SR erbjöd - precis som Räddningskåren - hjälp enligt abonnemangsprincipen.

Svensk Räddningstjänst köptes upp av försäkringsbolaget Thule i november 1960.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Juni 2002.