Svensk Räddningstjänst´s betalningskuponger
_________________________________________________________________

Innehåll:

Sv. Räddningstjänsts betalningskuponger.Vid medlemskap i SR erhölls ett häfte med betalningskuponger som skulle användas som betalning vid inträffade händelser som krävde hjälp och transport av bärgningsbil och/eller ambulans.

SR erbjöd - precis som Räddningskåren - hjälp enligt abonnemangsprincipen. Man erbjöd tex "Familjeabonnemang" som innebar kostnadsfri transport till läkare eller sjukhus om olyckan var framme. Familjeabonnemanget kunde för en ringa avgift kompletteras med en "liten men effektiv husmorsförsäkring".

Bilabonnemang fanns naturligtvis också vilket innebar hjälp med bärgning och bogsering till verkstad. SR hade ca 3000 hjälporgan anslutna till verksamheten.

Höger: Framsidan på betalningskupong. Här fylldes i förutom tid och datum av den som utförde hjälpen även: Vad hjälpen avsåg, vilket fordon som används, kostnad och körstäcka m m.

På baksidan av betalningskupong vilken fylldes i med personuppgifter av den hjälpbehövande. Även "orsak" och regnr. på fordonet antecknades här m m.


Familjeabonnemang
och bilabonnemang kunde kombineras med rabatt, vilket gav ett "mycket fullständigt skydd för en rimlig kostnad!" SR´s slogan var först: "Första hjälpen - Största hjälpen", sedan "Rätt hjälp - dubbel hjälp" (jämför RKN´s slogan: "Snabb hjälp - dubbel hjälp").

I abonnemangen ingick det bilbärgning vid driftstopp, dikeskörningar m m och transport av förare och passagerarare till sjukhus eller läkare i samband med trafikolyckor.

Kostnaden för abonnemangen var enl. 1954 års prislista: Familjeabonnemang 25:-, Personbilsabonemang 50:-, kombinerad fam.- och personbilsabonnemang 65:-.

Det bärgnings-, taxi-, eller ambulansföretag som utförde hjälpen skickade sedan in kupongen till Svensk Räddningstjänsts huvudkontor i Malmö som därefter ombesörjde betalning för transporten.
____________________________________________________

Källor:
Tidningen: Autostrada, nr 1. 1959. SR.
Hjälpstationsförteckning 1960/61. SR.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________

Åter till Svensk Räddningstjänst AB

Sidan skapad i November 2000.