Svensk Räddningstjänt´s förbandslådor
_________________________________________________________________

Innehåll:

Nytt Förbandslåda nr "0"

Nytt Förbandslåda nr "1"

Nytt Förbandslåda nr "2" och "3"

Nytt "Nessesären"

Nytt Stallappotek

Höger: Innehållsförteckning på Svensk Räddningstjänst´s olika förbandslådor. Okänt årtal.

Foto: Roger Larsson.

Höger: Förbandslåda nr 0 från SR. Tyvärr utan innehåll! Tidig modell.

Foto: Roger Larsson.

Höger: Förbandslåda från SR från omkring 1960. Ersatte troligen den gamla svarta.

Ägare: Bo Nordström (vid fototillfället).

Foto: Bo Nordström.Höger: Förbandslåda nr 1 från SR. Tidig modell.

Foto: Roger Larsson.Höger: En låda som kan vara nr "2" då den är ngt större (högre) än låda nr "1". Dessa lådor är bruna samt med en påklistrad lapp med SR´s logo. Det som alla dessa bruna lådor har gemensamt är att etiketten är mer eller minde borta

Foto: Roger Larsson.Höger: Bilförbandsväska från omkring 1960 - Svensk Räddningstjänst. Tack till JO Skoglund för gåvan!

Foto: Roger Larsson.

Höger: Genom en trevlig kontakt fick jag tag i ett stallapotek från Svensk Räddningstjänst AB. Lådan - gjord i trä - var i ett mycket gott skick.

Foto: Roger Larsson.
När det gäller Svensk Räddningstjänst´s förbandslådor är det i dag inte känt i hur många varianter dom fanns. Ingen katalog eller liknande över sortimentet har påträffats.

Det vi vet är att det fanns minst sex stycken varianter - fyra stycken enligt dokumentet; "Innehåll i förbandslådor" och två övriga.

Även Svensk Räddningstjänst hade fri komplettering med förbehållet att det skedde en gång per år samt att kompletteringen - enligt ett dokument - skedde "i rimlig omfattning".

Större bild på "Innehåll i förbandslådor" här:


Förbandslåda nr "0"

Förbandslåda nr "0" var den minsta och motsvarade Räddningkårens "Bilförbandslåda". Ingick i fordonsabonnemang. Tillverkad i mörkblå eller svart unikapapp.

Större bild på förbandslåda nr "0" här:


Förbandslåda nr "1"

Förbandslåda nr "1" motsvarade Räddningkårens "Förbandslåda standard" och var även den tillverkad i mörkblå eller svart unikapapp. Senare kom en variant i vit eller blå plast - mycket elegant men med sämre hållbarhet än den hederliga i unikapapp. Ingick i familjeabonnemang.


Större bild på förbandslåda nr "1" "blå" här:

Större bild på förbandslåda nr "1" "vit" här:

Förbandslåda nr "2" och "3".

Förbandslåda nr "2" och "3" är av okänd typ men den bruna förbandslådan på bilden kan vara nr "2".

Större bild på förbandslåda som kan vara nr "2" här:


"Nessesären"

I min samling finns en mindre förpackning som jag kallar "Nessesären" i brist på bättre namn då det inte är känt vad det var/är för typ av förbandsförpackning. Möjligen, eller till och med troligen är det en modernare variant av Förbandslåda nr "0" då alla upphittade av typen "0" är mycket gamla. Tillverkad i plast och med blixtlås. Finns ingen känd motsvarighet hos Räddningskåren.

Större bild på "Nessesären" här:


Stallappotek

1950 infördes ett lantbruksabonnemang och i samband med detta infördes också en låda som kallades "Stallapotek". Stallapoteket var en rejäl trälåda med för djurens väl och ve framtaget sortiment bestående av mer eller mindre mystiska vätskor. Även Räddningskåren tillhandahöll en motsvarande variant.

Större bild på "Stallapotek" här:
____________________________________________________

Källor:
Egn samlingar från Svensk Räddningstjänst AB.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till Svensk Räddningstjänst AB

Sidan skapad i April 2007.