Svensk Räddningstjänt´s logotyper m m
_________________________________________________________________

Innehåll:

Malteserkorset med vingar

Ambulansfordon

Bärgningsfordon

Brevpapper

Tidningsannonser

Alarmstationer och kontor


Höger: Dekal för Svensk Räddningstjänst´s abonnenter att fästa på bilen. Troligen det första utförandet.

Foto: Roger Larssons samlingar.


Höger: Gul version - troligen en senare variant.

Foto: Roger Larssons samlingar.
Höger: Uppmärkning av ambulans från 1950-talet. Obs den mck diskreta logotypen OVANFÖR texten "SVENSK  RÄDDNINGSTJÄNST".

Foto: Roger Larssons samlingar.

Höger: Uppmärkning av bärgare från 1950-talet.

Foto: Roger Larssons samlingar.Höger: Logotype på brevpapper o kuvert.

Foto: Roger Larssons samlingar.


Höger: Logotype på färgbroschyrer m m.

Foto: Roger Larssons samlingar.


Höger: Logotype för tidningsannonser m m.

Foto: Roger Larssons samlingar.


Höger: Fasadskylt på alarmstation.

Foto: Roger Larssons samlingar.Höger: Fasadskylt på alarmstation i ett annat utförande. Här tillfälligt fastsatt på en Scania-Vabis. Troligen äldre skylt än ovanstående.

Foto: Roger Larssons samlingar.Höger: Fasadskylt på kontor och liknande.

Foto: Roger Larssons samlingar.

Svensk Räddningstjänst´s huvudkulör var blå och gul i kombinationer med silvergrått och vitt. Ambulanser anslutna till SR var ofta blå med tak i silvergrått. Bärgare var ofta blå men kunde även var gråa.

Som vanligt var det lite "si och så" med de till organisationen anslutna företagens uppmärkning och målning av fordonen. Det är inte känt hur hård Svensk Räddningstjänst var med detta. Bildmaterial visar dock att det var - som sagt - lite "si och så" med detta. Att detta med uppmärkning av fordon var en smula besvärligt kan man förstå då det fanns företag som körde - mer eller mindre officiellt åt både Räddningskåren och Svensk Räddningstjänst och även åt Falcks Räddningskår. Det berättas att en ambulansägare i norrland hade alla tre skyltarna på sin garagedörr! Det finns även exempel på fordon med alla tre dekalerna monterade.


Malteserkorset med vingar

Svensk Räddningstjänst hade malteserkorset med vingar som sin huvudlogotype. Denna logotype hade även Viking Redningstjeneste A/S, Norge och Zone Redningskorps A/S från Danmark (dock utan vingar). SR ändrade inte sina logotyper så mycket utan det var i princip samma logotype under företagets hela livslängd - utförandet kunde naturligtvis vara lite olika pga av tex trycksakens kvalité, färg/svart-vitt, små eller stora trycksaker m m.

Som dekal fanns i huvudsak en rund sådan, med vit botten, blå rand samt malteserkorset med vingar inuti i gult och blått samt texten "SVENSK RÄDDNINGSTJÄNST" i versaler inuti - fanns även med gul botten och i ett litet annat utförande (denna dekal kom troligen senare). Dessa dekaler följde med abonnemanget och var avsedda att monteras på abonnentens fordon.


Ambulansfordon

På Svensk Räddningstjänst´s egna ambulansfordon var ofta texten "SVENSK RÄDDNINGSTJÄNST" i versaler anbringad tillsammans med malteserkorset med vingar - det senare oftast på bilens framdörr. Texten "SVENSK RÄDDNINGSTJÄNST" i versaler var anbringad på endera fordonets bakdörr och bakskärm ELLER på fordonets framdörr (under malteserkorset med vingar) detta då beroende på karosseriets utformning.


Bärgningsfordon

Svensk Räddningstjänst´s egna service- och bärgningsfordon hade ofta malteserkorset med vingar monterat på fordonets dörr samt texten "SVENSK RÄDDNINGSTJÄNST" i versaler på byggnationens karosseri. Alla logotyper och texter i vitt (förutom på ett fåtal ljusa fordon som av naturliga skäl hade logotyper och texter i mörk ton). Ofta satt det dessutom en rund dekal eller plåtskylt i fronten med texten "SVENSK RÄDDNINGSTJÄNST" i versaler tillsammans med malteserkorset med vingar.


Brevpapper

På brevpapper, reklam och liknande var huvudlogotypen ofta kompletterad med texten "Märket med garanti".

Fanns även i en annat utförande när det gällde färgbroschyrer m m, med eller utan texten "Märket med garanti".


Tidningsannonser

I tidningsannonser var utförandet ofta något enklare och i enfärgstryck som så ofta i äldre tidningar.Alarmstationer och kontor

På alarmstationer satt skyltar som ofta bestod av huvudlogotypen kompletterad med texten "ALARMSTATION". Blå text på gul botten. Fanns i minst två utförande - en rund som monterades på väggen och en som monterades i "vinkel".


Kontor och liknande kunde ha en skylt med texten "SVENSK RÄDDNINGSTJÄNST" i versaler. Blå text på gul botten.
____________________________________________________

Källor:
Egna samlingar.

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till Svensk Räddningstjänst AB

Sidan skapad i Mars 2007.