Räddningsförsäkring
_________________________________________________________________

Innehåll:

Räddningsförsäkring

...knuten till bilförsäkring

...knuten till hemförsäkring

SjälvriskFram till den 1:e juni 1961 fanns ingen räddningsförsäkring. Bil- och husägare som ville ha ett fullgott skydd var fram tills dess tvingad att komplettera sin bil- och hemförsäkring med ett abonnemang hos tex Räddningskåren.

Bakgrunden till räddningsförsäkringens tillkomst var försäkringsbolaget Thules köp av Räddningskåren i mars 1961.

För att inte komma på efterkälken och dessutom riskera att förlora kunder till Thule, bildade i stort sett alla övriga försäkringsbolag och dåvarande Droskägarförbundet på våren 1961 Larmcentralen AB och en räddningsförsäkring utan självrisk infördes from 1 juni 1961.

Höger: Framsidan på informationskort från Fylgia i från början av 1960-talet.


Först ut var försäkringsbolaget Städernas som i slutet av mars införde räddningsförsäkring. Några dagar senare införde Ansvar räddningsförsäkring och före mars utgång hade även Folksam en räddningsförsäkring. Den 19 april beslutade Tarifföreningen och Bilförsäkringsföreningen att alla till föreningen anslutna försäkringsbolagen skulle införa en räddningsförsäkring för fordon utan självrisk from 1 juni 1961.

Läs mer om Larmcentralen/Larmtjänst här:


Räddningsförsäkring

From den 1 juni 1961 erbjöd de till Larmtjänst anslutna försäkringsbolagen sina kunder en räddningsförsäkring som motdrag till försäkringsbolaget Thules erbjudande via Räddningskåren. Premien för en räddningsförsäkring låg på 15 kr/år i början på 1960- talet (ca 20 kr/år 1964) och gällde som sagt utan självrisk. Självrisk på räddningsförsäkringen infördes först 1967.

Höger: Baksidan på ovanstående kort.


Räddningsförsäkring knuten till bilförsäkring

I räddningsförsäkringen ingick följande åtagande 1964:

Räddningsförsäkring knuten till bilförsäkringen till en premie av ca 20 :-/år täckte bla;
- Bärgning eller bogsering av bilen till verkstad.
- Sjuktransport till läkare eller sjukhus.
- Hemresa för förare och passagerare om bilen måste kvarlämnas på annan ort.
- Uppdyrkning av lås om bilens nyckel skadas eller blivit borttappad.
- Hemtransport av avliden vid bilolycka på annan ort.


Räddningsförsäkring knuten till hemförsäkring

I Räddningsförsäkring knuten till fullständig hemförsäkring ingick utan extra premiekostnad;
- Sjuktransport till och från närmaste läkare, sjukhus eller sjukgymnast.
- Sjuktransport vid återbesök.
- Sjuktransport från sjukhus på annan ort tillhemorten.


Självrisk

1967 infördes självrisk på räddningsförsäkringen. En självrisk som till en början var mycket låg, 25 :-. I slutet på 1980-talet höjdes självrisken med Folksam i täten undan för undan från dåvarande 100 kr till dagens 1000-1500 kr eller mer. Bilägare som vill ha ett heltäckande skydd måste åter köpa någon form av assistanceabonnemang. De flesta försäkrings- och bensinbolag samt bilföretag erbjuder någon form av abonnemang (assistanceabonnemang ingår i de flesta nybilsköp). Man kan kanske säga att man nu har gått varvet runt?

Ovan: Meddelande om självrisk. Foto från Per-Inge Kindesjö.
____________________________________________________

Källor:
Eget arkiv.
Andersson, O. (1997). En resumé över 35 verksamhetsår. Förlag: Larmtjänst AB.
Ekström, G. (1986). Från larmklocka till blåljus. Förlag: Winbergs Förlags AB.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

Tack till Jens Persson, Arvika.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i November 2004.