Ekå - den första prototypen
_________________________________________________________________

Innehåll:

Ett förbättrat Sörlingsaggregat

Den första prototypen

Äldre byggen

Det (eller möjligen de) första aggregaten från Ekå hade liksom Sörling en vändbar vikbom och manuellt manövrerad dubbel utskjutsbom/ sticka som gick att dra ut relativt långt och med vajern ovanpå huvudbommen (detta då av nödvändighet på detta aggregat då inte vikbommen hade gått att vända annars) till skillnad mot senare konstruktioner då vajern ligger inuti huvudbommen. Huvudbommen var i "Y"-form. Vinschen var fast monterat i hjälpramen. Det är oklart om det byggdes en eller flera tidiga "sörlingskopior".

De exakta skillnaderna och/eller förbättringen på ett aggregat från Sörlings och det av Ekå tillverkade aggregatet har hitintills varit svårt för att inte säga omöjligt att få fram.

Ovan: Ekå´s Austin som bör vara den första tungbärgaren. Foto från Fredrik Klint.

Ekåaggregatet hade i alla fall redan från början ett vikbart utskjut - något som senare även påstås kom på Sörlings aggregat (något som även påstås i sin tur var en kopia av Ekå´s konstruktion) samt en längre huvudbom.


Ett förbättrat Sörlingsaggregat

Ekå´s första aggregat hade heller inte de senare så karaktäristiska hydrauldrivna stödbenen bak med kupade, nedtill "taggiga" blad utan "platta" sådana med "taggar" på - även detta ett arv från Sörlings. Dessa stödben var tydligen inte effektiva vid hårda drag - det finns dokumenterat på bild att stödbenen var uppkörda och bromsklossar hade anbringats bakom bakhjulen.

Ovan: Skiss - Ekå´s Austin. Troligen gjord av Olov Ekengård själv. Foto från Carmi verkstad AB.


På bilderna ovan och till höger syns också tydligt första generationens "korta" skåp - slutar strax bakom bakhjulets centrum. Stödbenen ligger "fritt" en bra bit bakom skåpens bakkant. Hur "bakdelen" ser ut beror naturligtvis även på hur chassiet med fjäderpaket m m ser, men det ser allt lite "rörigt" ut på detta austinchassie. En annan aspekt är vikten på bakaxeln - ju mindre stål baköver - desto lättare bil.

Höger: Skiss som påstås visa en av de första Ekå-bärgarna. Daterat 4 okt 1959. Tecknaren okänd.


Den första prototypen

Enligt flera källor byggde Olov Ekengård den första prototypen av Ekå - bärgaren hos Carmi Verkstad AB på Kilowattvägen i Haninge där han lånade ett hörn (och med den första prototypen menar de flesta att det rör sig om den ovan nämnda austinbärgaren). Han byggde själv förutom den hjälp han fick med div plåtarbeten.

Det finns även en skiss från den 4 oktober 1959 på ett Ekåaggregat som starkt påminner om austinbygget/byggena.

Höger: Tidigt Ekå-aggregat med vändbar bom med två manuella utskjut monterat på ett austinchassie. Obs fyra hydraulkolvar och den stora vridbara strålkastaren mont. på ett rör h. bak! Foto från Monica Ekengård.


Detta med vändbar vikbom underlättade höga lyft men konstruktionen övergavs så småningom till förmån för den fasta bommen i "Y"-form - fortfarande med manuellt manövrerad utskjutsbom/sticka som var så konstruerad att den gick att dra ut relativt långt. Lyftcylindern/cylindrarna blev på dessa byggen betydligt längre.


Äldre byggen

Något år tidigare påstås Olov Ekengård ha byggd en bärgare av äldre typ med - som det påstås - en någon form av enklare kran vid den verkstad/bensinstation i Handen där han jobbade - en bärgare avsedd att användas i bensinstationens verksamhet. Finns ingen känd dokumentation om detta bygge men däremot finns dokumenterat ett "Ekå-liknande" bygge på en Volvo från 1940. Finns inga "bevis" på att denna byggnation verkligen är byggd av Ekå men det verkar så pga registreringshandlingar och utformningen av skåp och aggregat m m.

Höger: Den första Ekå-bärgaren? Det kan vara en mekanisk byggnation med ett "torn" längst bak. Skåpluckorna ser ut att öppnas uppåt. Foto från Monica Ekengård.


Volvon på bilden verkar dock ha en väl så avancerad byggnation och då den kom i Ekengårds besittning redan 4 april 1957 (ställdes av den 17/11 -60 och avregistrerades 15/9 -64) så är det tveksamt vad som menas med "någon form av enklare kran" eller om det verkligen finns något tidigare bygge. Det kan förhålla sig så att denna Volvo (som då var 17 år gammal då den kom i Ekengårds ägo) var den första prototypen, byggd på ett gammalt och billigt chassie. Eller, så är detta bygge en prototyp av de senare tillverkade "mellanbärgarna". Länk till mellanbärgarna här:
____________________________________________________

Källor:
Carmi Verkstads AB.
Egna samlingar.

Intervjuer med och upplysningar av;
Ekengård-Wahlberg, Monika.
Ekström, Gert. Tekniska Museet, Stockholm.
Klint, Fredrik.
Larsson, Lennart. Bro Bärgningsbyggen, Kristinehamn.
Larsson, Bo. Fd anställd vid Carmi Verkstads AB.
Lind, Per.
Matsson, Torbjörn.
Palmqvist, Olof. Fd säljare vid EKÅ.
Ögren, Hans. Bro Wreckers Inc, USA.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

_________________________________________________________________

Åter till Ekå

Sidan skapad i Augusti 2007.